Home » Regnskap » P » Prisglideklausul

Prisglideklausul

Klausul i kjøpekontrakter, der den avtalte pris under visse forutsetninger kan forandres. Disse forutsetningerer ikke betinget av kvalitetsforskjeller, men som oftest av forandrede markedssituasjoner. Prisglideklausuler brukes mest i større kontrakter, der leveringen strekker seg over et lengre tidsrom.