Home » Regnskap » P » Prisfølsomhet

Prisfølsomhet

Prisfølsomheten for en vare er høy nåretterspørselen endrer seg vesentlig ved en prisendring. Jo større endring i etterspørselsmengden for en vare i forhold til endringen i prisen for sammevare, desto større prisfølsomhet. Eller: jo større prisfølsomhet, desto større priselastisitet, respektivt høyere elastisitetskoeffisient.