Home » Regnskap » P » Pris

Pris

Verdien av varer og tjenester uttrykt i penger pr. enhet eller totalt. Se også markedspris, anskaffelsespris, gjenskaffelsespris.