Home » Regnskap » P » Primobeholdning

Primobeholdning

Beholdning av aktivaposter i en status/ balanse bed begynnelsen (primo) av et forretningsår. Se også utlimobeholdning.