Home » Regnskap » P » Primærkostnader

Primærkostnader

Primærkostnader

Primærkostnader er de kostnadene som er sentral i enhver produksjon, uavhengig av størrelse på produksjonen.