Home » Regnskap » P » Premielønn

Premielønn

Et system hvor arbeidere på tidslønn får tillegg for større arbeidsytelse utover en viss på forhånd bestemt arbeidsytelse.