Home » Regnskap » P » Postanvisning

Postanvisning

En tidligere betalingsmåte. Debitor betalte det skyldige beløpet til Postverket, og kreditor kunne heve beløpet på alle landets postbontorer. Postanvisningen kunne også sendes utenlands, og til dette trengte man spesielle blanketter.

Postanvisning som betalingsmåte forsvant mot slutten av 90- tallet.