Home » Regnskap » P » Positiv differanseinntekt

Positiv differanseinntekt

Differanseinntekten er positiv når elastisitetskoeffisienten er overproporsjonal.