Home » Regnskap » P » Porteføljeprinsippet

Porteføljeprinsippet

Innebærer at flere poster ses under ett ved vurdering. Mest aktuelt ved vurdering av verdipapirer.