Home » Regnskap » P » Plasshandel

Plasshandel

Også kalt locohandel. Handel med varer innen det området handlende i samsvar med sedvane pleier å sende varer med egne bud. Plasshandel er gjerne definert som handel innen næringskommuner og tilgrensede kommuner. Det motsatte av distansehandel.

Loco betyr på salgsstedet.

Nærmere forklart. All handel som innebærer at varen sendes til et annet sted enn der selve utsalgsstedet befinner seg kan defineres som distansehandel.

Salg på postordre, via Internett eller som abonnementsordning og hvor varene leveres til et annet sted enn der leverandøren har sitt normale utsalgssted vil være distansehandel.

Det mostsatte av distansehandel er plasshandel, hvor kundene reiser til utsalgsstedet og kjøper inn sine varer. De aller fleste matvarebutikker operer i dag i all hovedsak med plasshandel, selv om noen også kan tilby distansehandel gjennom å levere varen rett hjem på døren til kundene.