Home » Regnskap » P » Personlig selskap

Personlig selskap

Ansvarlig selskap med firma med to eller flere navngitte personer der innehaverne er personlig ansvarlig for selskapets gjeld. Det motsatte av firma med begrenset ansvar.