Home » Regnskap » P » Periodiserings- prinsippet

Periodiserings- prinsippet

Generelt prinsipp om periodisering av inntekter og kostnader ved utarbeidelse av finansregnskapet. Inntekter skal resultatføres i den perioden de er opptjent, og kostnader skal resultatføres i den perioden de er påløpt.