Home » Regnskap » P » Periodeavgrensning

Periodeavgrensning

Tidsavgrensning av forretningstilfeller slik at de blir bokført i den regnskapsperioden hvor de hører hjemme.