Home » Regnskap » P » Passiver

Passiver

Gjeldsposter på kreditsiden i balansen. Passiva viser hvordan kapitalen er anskaffet, respektivt hvordan bedriften er finansiert (se finansformer). Inndelingen av passiva:

1 fremmedkapital a) kortsiktig b) langsiktig 2 egenkapital a) aksjekapital b) reservefond c) frie fonds d) overskudd