Home » Regnskap » P » Passiva

Passiva

Bedriftens gjeld og egenkapital. Passiva viser selskapets finansiering med egenkapital, kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld.