Home » Regnskap » P » Passiv interessent

Passiv interessent

Medlem i et selskap som deltar med et innskudd, uten å hefte for selskapets gjeld. Vedkommende partifiserer da i vinning og eventuelt også i tap.