Home » Regnskap » P » Påkosting

Påkosting

Er en utgift som øker dirftsmiddelets verdi utover opprinnelig kostpris. I forbindelse med avskrivning skal påkostingen avskrives for seg selv (og ikke som en del av den opprinnelige kostprisen til driftsmiddelet).