Home » Regnskap » Oppgaver » Øvningsopgaver i regnskap

Øvningsopgaver i regnskap

Lær om Balansen 1 Balansen 1 øvningsoppgaver For denne prisen får du fem forsøk på hver av de fem oppgavene som er inkludert i øvningsfilen. Lær deg regnskap fra Finansleksikonet

Balansen er historien om hvordan det går med bedriften fra år til år. Den består av eiendeler på den ene siden og egenkapital og gjeld på den andre siden.

Den mest effektive måten å forstå hvordan balansen settes opp, er å øve med realistiske oppgaver.

Finansleksikonet har laget flere små oppgaver innen regnskap og finans, slik at du skal kunne dra mer nytte av kunnskapen som ligger i selve leksikonet.

Lær om Balansen 2 Balansen 2 - øvningsoppgaver For denne prisen får du ti forsøk på hver av de ti oppgavene som er inkludert i øvningsfilen. Lær deg regnskap fra Finansleksikonet

Balansen 2 er fortsettelse av de øvningsoppgavene som ble presentert i balansen 1, hvor du får øve deg ytterligere på mer avanserte regneoppgaver med balansen som hovedtema.

Lær om Regnskap 1 Regnskap 01 øvningsoppgaver For denne prisen får du ti forsøk på hver av de ti oppgavene som er inkludert i øvningsfilen. Lær deg regnskap fra Finansleksikonet

Regnskap 1 utfordreer deg til å avslutte regnskapet mot resultatkonto og balanse og viser sammenhengen mellom disse. Avslutningsposteringer skjer i form av T-kontoer, hvor du skal avslutte en saldobalanse med posteringer mot resultat og balanse.

Lær om Regnskap 4 Regnskap 04 øvningsoppgaver For denne prisen får du ti forsøk på hver av de ti oppgavene som er inkludert i øvningsfilen. Lær deg regnskap fra Finansleksikonet

Å kunne analysere regnskapet er særlig viktig for å kunne forstå den daglige driften av ethvert selskap. I disse ti øvningsoppgavene lærer du alt om analyser som starter på A.

Viktig! Du trenger Microsoft Excel for å åpne øvningsfilene, og husk også å aktivere makroene som er inkludert i øvningsfilen. (Makroene er testet og du kan med trygghet åpne disse.)