Home » Regnskap » Ø » Økonomiske etterspørsels-determinanter

Økonomiske etterspørsels-determinanter

Kjøpekraft, prisfohold.