Home » Regnskap » Ø » Økonomisk levetid

Økonomisk levetid

Et produksjonsmiddels økonomiske levetid er det antall år som gir lavest gjennomsnittskostnad pr. år.

Nærmere forklart. Depresiering betegner nedgangen i verdien til et kapitalobjekt over tid. Når man beregner inntektene fra en økonomisk aktivitet, er man interessert i å anslå hva tapet har vært i verdien av den kapitalen som har vært brukt i produksjonsprosessen. I den internasjonale standarden for nasjonalregnskap defineres depresiering eller “konsum av fast kapital” som nedgangen i løpet av regnskapsperioden i verdien av beholdningen av fast kapital som skyldes fysisk forringelse, normal foreldelse, eller vanlig tilfeldig skade (men ikke skader som skyldes naturkatastrofer og krig).

Et kapitalobjekt kan falle i verdi etter hvert som tiden går av to ulike grunner som imidlertid er knyttet sammen. For det første vil et kapitalobjekt kunne bli mindre effektivt over tid som følge av slitasje, slik definisjonen ovenfor refererer til. For det andre vil kapitalobjektet miste sin økonomiske verdi etter hvert som det nærmer seg slutten av sin normale levetid. Hvis vi bruker en bil som eksempel, vet vi at med tiden får bilen små skader (omtalt som “vanlig tilfeldig skade” i definisjonen ovenfor). Bilmotoren slites og karosseriet begynner å ruste (omtalt som “fysisk forringelse” i definisjonen ovenfor). Dessuten skjer det en normal foreldelse som innebærer at bilen blir mindre moderne enn da den var ny. I tillegg vil sannsynligheten for at det skjer noe alvorlig galt med bilen som krever stort vedlikehold, øke over tid. Dette siste gir seg ikke minst utslag i bruktbilprisen som reflekterer det økonomiske verdifallet.

Les mer om emnet her!