Home » Regnskap » Ø » Økonomisk kretsløp

Økonomisk kretsløp

Penge- og realøkonomiske strømmer mellom husholdningene og bedriftene.

Pengestrømmen er;

lønn fra bedriftene til husholdningene betaling for varer og tjenester fra husholdningene til bedriftene De realøkonomiske er;

arbeidskraft fra husholdningene til bedriftene varer og tjenester fra bedriftene til husholdningene