Home » Regnskap » O » Overskuddsrektangel

Overskuddsrektangel

Ved prisfast tilpasning: et rektangel i et diagram med en side lik antall produksjonsenheter ved vinningsoptimum og en side lik loddrett avstand mellom kurvene for enhetspris og sum enhetskostnader ved vinningsoptimum.

Ved prisvariabel tilpasning: et rektangel i et diagram med en side lik antall produksjonsenheter ved vinningsoptimum og en side lik loddrett avstand mellom kurvene for priser og sum enhetskostnader ved vinningsoptimum.