Home » Regnskap » O » Overskudds-maksimering

Overskudds-maksimering

Kan oppnås ved en kombinasjon av inntektsmaksimering og kostnadsmaksimering.