Home » Regnskap » O » Overskudd

Overskudd

Resultat av positiv verdiskapning, det vil si inntekter minus kostnader er større enn null. Regnskapsmessig overskudd: etter avsetning til skatter. Ligningsmessig overskudd: før avsetning til skatter.