Home » Regnskap » O » Overproposjonale kostnader

Overproposjonale kostnader

Enkelte variable kostnader er overproporsjonale, det vil si at de øker mer i prosent enn hva produksjonsendringen i prosent er. Det er tilfellet dersom bedriften må betale overtidslønn for å få økt produksjonen ytterligere. Det er også tilfellet dersom høy kapasitetsutnyttelse fører til stadig større vedlikeholdskostnader på maskiner.