Home » Regnskap » O » priselastisitet

priselastisitet

Overproporsjonal

Priselastisiteten er overproporsjonal når forholdvis endring i salgsvolum er større enn forholdsvis endring i pris.