Home » Regnskap » O » elastisitetskoeffisient

elastisitetskoeffisient

Overproposjonal

Ved denne er: priselastisiteten overproprosjonal, etterpørselen elastisk, differanseenhetsinntekten positiv, grenseinntekten positiv.