Home » Regnskap » O » Overprisavskrivning

Overprisavskrivning

En rett bedriften har hatt til særlig hurtig å avskrive en såkalt overpris i forhold til en fastsatt normalverdi av et investeringsobjekt.