Home » Regnskap » O » Overlikviditet

Overlikviditet

Foreligger når omløpsaktiva overstiger kortsiktig gjeld med et vesentlig beløp. En slik overlikviditet er en likviditetsreserve.