Home » Regnskap » O » Overkurs

Overkurs

Overkurs oppstår ved aksjetegning og kapitalforhøyelse, og beregnes som forskjellen mellom innbetalt beløp og pålydende per aksje. En overkurs skal spesifiseres som egen post i balansen, jf. regnskapsloven §6-2.