Home » Regnskap » O » Overkapasitet

Overkapasitet

Kapasitet som under normale betingelser ikke kan utnyttes.