Home » Regnskap » O » Organisasjonsstruktur

Organisasjonsstruktur

Utforming av/ oppdeling i en organisasjon, f.eks. etter funksjoner, produkter, geografisk beliggenhet, produskjonsprosess, kundegrupper.