Home » Regnskap » O » Ordrestruktur

Ordrestruktur

Sammensetningen av ordrene i en bedrift eller bransje med hensyn til fordeling på perioder, størelsesgrupper, varegrupper, antall og den andel som hver gruppe utgjør av totalomsetningen.