Home » Regnskap » O » Odinær avskriving

Odinær avskriving

Driftsregnskap

Forbrukt av produskjonsfaktoren (produksjonsutstyr; maskiner osv.) på grunn av slitasje og elde. Skjer fortløpende.

Forretningsregnskap

Reduksjon av bokført verdi av beholdninger av eiendeler. Skjer på bestemte tidspunkter, som regel ved årsoppgjøret.