Home » Regnskap » O » Optimalisering

Optimalisering

Å søke den beste av alle mulige alternative handlingsmåter. Optimalisere kan være å maksimalisere noen variabler, f.eks. inntekt, og/eller minimalisere andre variabler, f.eks. kostnader (økonomisk optimalisering).