Home » Regnskap » O » Optimal seriestørrelse

Optimal seriestørrelse

Den seriestørrelsen hvor summen av lagerkostnader og seriekostnader er lavest. Lagerkostnader defineres som kostnader for lagring. Det er variable og synker med antall serier, frodi gjennomsnittlig lagerbeholdning er lavere ved fler serier. Seriekostnader defineres som kostnader for serier. De er faste og øker proporsjonalt med antall serier.