Home » Regnskap » O » Optimal innkjøpsstørrelse

Optimal innkjøpsstørrelse

Den innkjøpsstørrelsen for hvilken summen av lagringskostnader og ordrekostnader er lavest. Lagerkostnader defineres som kostnader for lagring. De er variable og synker med antall innkjøp fordi gjennomsnittlig lagerbeholdning er lavere ved flere innkjøp.