Home » Regnskap » O » Optimal fremmedkapital

Optimal fremmedkapital

Ved konstant gjeldsrente.

Grafisk fremstilt: X-akse = fremmedkapital. Y-akse = gjeldsrente (da konstant, paralellt med X-aksen) og kapitalens grenseinntekt.

Der hvor kurven for sistnevnte skjærer kurven for gjeldsrenten finnes optimal fremmmedkapital ved å felles ned på X-aksen.