Home » Regnskap » O » Optimal beskjeftigelsesgrad

Optimal beskjeftigelsesgrad

I en grafisk fremstilling faller dette punkt i alminnelighet sammen med det punkt hvor gjennomsnittskostnadene per enhet er lavest, eller med andre ord hvor grensekostnadene ennå ikke har trukket gjennomsnittskostnadene oppover.