Home » Regnskap » O » Opptjent egenkapital

Opptjent egenkapital

Summen av tilbakeholdt overskudd i alle perioder frem til bokføringstidspunktet.