Home » Regnskap » O » Oppskrivingsfond

Oppskrivingsfond

Samlet bokført verdi vedrørende oppskriving av faste eiendommer osv.