Home » Regnskap » O » Oppskriving av aksjekapital

Oppskriving av aksjekapital

Kan skje som følger:

ved nye kapitalinnskudd, ved overførsler til aksjekapitalen fra frivillige fond i bedriften, ved oppskriving av aktiva. Oppskrivingsbeløpet brukes da til oppskriving av aksjekapitalen.