Home » Regnskap » O » Oppskriving

Oppskriving

Økning av et aktivums bokførte verdi. Foretas på bestemte tidspunkter, som regel ved regnskapsavslutning. Årsaken kan være behov for oppløsning av skjulte reserver eller konjukturoppgang. De aktiva som skrives opp, må tidligere ha vært for lavt vurdert. Jfr. oppskriving av en valuta.