Home » Regnskap » O » Operasjonsanalyse

Operasjonsanalyse

En systematisk gjennomgåelse av de mulige fremgangsmåter en bedrift kan følge med sikte på å oppnå et best mulig resultat når målet for bedriftens virksomhet er fastsatt og organisasjonen og de tekniske ressuerser er gitt. I operasjonsanalysen blir moderne hjelpemidler som køteori, lineær programmering og simulering benyttet. Utviklingen av operasjonsanalysen, som har funnet sted etter den annen verdenskrig, henger nøye sammen med utviklingen av elektronisk databehandling.