Home » Regnskap » O » er

er

Operasjonelle beslutning

Beslutninger som tas av arbeidsledelsen i forbindelse med det utførende arbeid. Se også markedspolitiske og taktiske/ tekniske beslutninger.