Home » Regnskap » O » Omsetningsoppgaven

Omsetningsoppgaven

Skjema som avgiftspliktige næringsdrivende skal sende til fylkesskattekontoret. Oppgaven viser hvor mye merverdiavgift og tidligere investeringsavgift (denne forsvant i 2002), som skal betales av den avgiftspliktige eller tilbakebetales av staten. Se også merverdiavgiftsoppgave.