Home » Regnskap » O » Omsetningsformer i varehandel

Omsetningsformer i varehandel

Produsentledd: Industriens egne salgsavdelinger som bearbeider distribusjonsledd, produsentorganisasjoner, f.eks. i jorbruk og fiske.

Grossistledd: Salgsorganisasjoner i jorbruk og fiske, innkjøpsorganisasjoner i jorbruk og fiske, Norges Kooperative Landsforening, offentlige omsetnings-monopoler, detaljistorganiserte frivillige kjeder, individuell privat engroshandel.

Detaljistledd: Tradisjonelle detaljistforretninger, selvbetjenings- forretninger, varehus, rabattforretninger, postordre, hjemkjøpsforretninger, automathandel, omførsels- handel, butikksentra, landhandel eller samvirkelag.