Home » Regnskap » O » Omsetningsformer

Omsetningsformer

Former for omsetning gruppert etter valg av salgsorganene. Kan være interne: foretakets medarbeidere, reisende, selvbetjeningsforretninger, autometer; eller eksterne: handelsledd, salgsrepresentanter, agenter, kommisjonærer, meklere.