Home » Regnskap » O » Omsetningsavgift

Omsetningsavgift

En avgift til Staten beregnet av forbrukerpris. Siste ledd i omsetningen, må inkludere avgiften ved fastsettelse av sine priser til forbrukerne i form av et tillegg. Nå erstattet av merverdiavgift (Mva).