Home » Regnskap » O » Omsetning

Omsetning

Verdimål for det som blir solgt i løpet av en periode. Verdien finnes ved antall enheter multiplisert med netto enhetspris.